Sekretariaty Ogólne Wydziału Matematyki i Informatyki

Sekretariat Ogólny Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

Pokój 1150 (zobacz na planie budynku )

  • dr Katarzyna Jacher-Śliwczyńska

Sekretariat Ogólny Instytut Matematyki

Pokój 1118 (zobacz na planie budynku )

  • mgr inż. Małgorzata Zeleks

Pokój 1119 (zobacz na planie budynku )

  • mgr Paulina Liszkowicz

Sekretariat Ogólny Instytut Informatyki Analitycznej

Pokój 3053 (zobacz na planie budynku )

  • mgr Monika Gillert

Sekretariat Ogólny Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania