30 września upływa termin składania wniosków o stypendia socjalne

Przypominamy, że wnioski o stypendia socjalne oraz oświadczenia o dochodach można wypełniać tylko do 30.09.

Zarejestrowany i wydrukowany wniosek wraz z dokumentacją prosimy przysyłać pocztą (decydująca jest data stempla pocztowego 30.09.2020) na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Koordynator ds. pomocy materialnej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Wniosek można także przekazać osobiście Koordynatorowi ds. pomocy materialnej dla studentów po uprzednim umówieniu się:
Olga Kwaśny
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, pok. 1048
tel.: (+48) 12 664 66 61

Przesłanie wniosku w terminie gwarantuje, iż zostanie on sprawdzony przez Koordynatora i rozpatrzony.  Nawet jeśli wniosek będzie niekompletny, z błędami, Koordynator skontaktuje się z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości. Czas po 30.09 jest przeznaczony na poprawianie wniosków i ich uzupełnianie. Aby jednak było to możliwe, wniosek musi być wypełniony i przekazany w terminie.

 

 

 

Data opublikowania: 25.09.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek