Rozpatrzono wnioski o miejsce w domu studenckim w II turze

Rozpatrzone zostały wnioski w ramach II tury z uwzględnieniem pierwszeństwa dla studentów przyjętych na I rok studiów. Z uwagi na dużą liczbę osób, które nie otrzymały miejsca w akademiku, w którym chciałyby zamieszkać lub nie otrzymały żadnego miejsca, wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, aby mogły wziąć udział w kolejnej turze bez konieczności ponownej rejestracji.

Zatem status gotowy do rozpatrzenia jest równorzędny z rozpatrzeniem negatywnym. Osoby, które nie chcą brać udziału w kolejnej turze mogą złożyć rezygnację z aplikowania w systemie USOSweb.

III tura będzie dostępna w systemie USOSweb w terminie 21-23 września. Wyniki zostaną podane przed 25 września tak, aby pozwoliły osobom, które obecnie zajmują miejsca na okres wakacyjny miały szansę otrzymania miejsca przed terminem wyprowadzek.

Osoby, które nie zamierzają wprowadzić się do przyznanego akademika, mogą skorzystać z giełdy zamiany miejsc w systemie USOSweb, wnioski są dostępne w zakładce "Dla wszystkich">"Wnioski".

Studenci oraz studentki, które nie zamierzają wykorzystać przyznanych skierowań proszeni są o rezygnację w systemie USOSweb, aby miejsce mogła otrzymać inna osoba.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres: pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl

 

 

Data opublikowania: 21.09.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek