Ruszyła tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2018/2019, specjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2018/2019 składać można w systemie USOSweb. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach - jeśli ktoś nie składał go wcześniej, starając się o miejsce w domu studenckim - złożyć należy u Pani Olgi Kwaśny w bibliotece wydziałowej. 

Przypominamy o niezbędnych dokumentach, które muszą zostać dołączone, aby wniosek był kompletny.

Uruchomiona też została możliwość składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne oraz zapomogę.

 

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów upływa 20.10 br. a o stypendium socjalne - 30.09 br.

Dla doktorantów termin skladania wniosków upływa 15.10 (wszystkie świadczenia).

 

Pozostałe informacje odnośnie terminów znaleźć można na stronie Działu Spraw Studenckich.

 

Data opublikowania: 29.08.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek