II tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów i doktorantów

W dniach 16.07 - 31.08 br. studenci składać mogą wnioski o miejsce w domu studenckim. II tura dotyczy zwłaszcza studentów I roku studiów I i II stopnia. Wnioski wraz z oświadczeniem o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i złożyć w formie papierowej z wymaganymi dokumentami u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale. Dotyczy to również studentów obcokrajowców odbywających studia na zasadach obywateli polskich.

Wyjątkami są:
- studenci obcokrajowcy rozpoczynający w roku 2018/2019 naukę na UJ, tj. wpisani po raz pierwszy do systemu USOS w roku 2018/2019 (wnioski wypełniają jedynie w formie elektronicznej) - dla nich I tura trwa od 14.06 do 25.08 br., II - od 14.09. do 25.09 br.;

- studenci obcokrajowcy odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy (mogą, ale nie są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o dochodach i dokumentacji potwierdzającej sytuację finansową).

Wnioski składać należy u Pani Olgi Kwaśny w bibliotece wydziałowej. Z uwagi jednak na okres urlopowy w dniach od 23.07 – 31.07 oraz 20.08 – 24.08 wnioski prosimy składać w pokoju nr 1005. Można je także wysłać pocztą na adres wydziału lub zostawić w dziekanacie (pokój nr 1131).

Od 1.09 do 11.09 br. trwać będzie II tura składnia wniosków dla doktoranów.

Data opublikowania: 17.07.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek