I tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów i doktorantów

W dniach 2.06 - 4.07 br. studenci składać mogą wnioski o miejsce w domu studenckim. I tura dotyczy wszystkich studentów poza studentami III roku studiów I stopnia. Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o dochodach wraz z kompletem dokumentacji. Dotyczy to również studentów obcokrajowców odbywających studia na zasadach obywateli polskich.

Wyjątkami są:
- studenci obcokrajowcy rozpoczynający w roku 2018/2019 naukę na UJ, tj. wpisani po raz pierwszy do systemu USOS w roku 2018/2019 (wnioski wypełniają jedynie w formie elektronicznej);

- studenci obcokrajowcy odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy (mogą, ale nie są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o dochodach i dokumentacji potwierdzającej sytuację finansową).

Wnioski składać należy u Pani Olgi Kwaśny w bibliotece wydziałowej.

 

Dla doktorantów I tura trwa do 30.06.

Data opublikowania: 05.06.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek