Akademiki

W roku bieżącym ze względu na sytuację epidemiczną terminy składania wniosków o miejsce w domu studenckim zostały zmienione i przedstawiają się następująco:

3 do 17 sierpnia (wyniki 18-21 sierpnia) - tura dla wszystkich studentów poza tymi, którzy rozpoczynają naukę;

2 do 16 września - tura dla studentów I roku pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich.

Terminy dla doktorantów:

I tura – 31 lipca - 17 sierpnia

II tura – 2 - 13 września

Terminy naboru wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów-cudzoziemców rozpoczynających naukę na UJ (bez CM) znajdują się stronie internationalstudents.uj.edu.pl.

Terminy kolejnych tur oraz zasady ubiegania się o miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego zostaną ogłoszone wkrótce.

Studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku).

 

Bieżące informacje na stronie: studiuje.uj.edu.pl.

 

 

 

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku - Regulamin przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku - Regulamin domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

I tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2018/2019 trwa od 02.06 do 04.07 br. Dotyczy ona wszystkich studentów poza studentami III roku studiów I stopnia.

II tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2018/2019 trwa od 16.07 do 31.08 br. Jest ona przeznaczona głównie dla studentów I roku studiów I i II stopnia.

III tura - we wrześniu, dokładny termin zostanie jeszcze podany. Miejsca zostaną przyznane nie póżniej, niż dzień przed rozpoczęciem zakwaterowania (koniec września).

 

Warunkiem złożenia wniosku jest wypełnienie go w systemie USOSweb oraz dostarczenie - osobiście lub pocztą - w wersji papierowej do koordynatorów ds. pomocy materialnej na wydziale. Jedynie wówczas koordynatorzy mogą dokonać weryfikacji wniosku zgodnie z załączoną dokumentacją oraz przyjąć go do rozpatrzenia.

Zasada ta nie dotyczy studentów cudzoziemców rozpoczynających naukę, którzy wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ składają przez system USOS wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Tury składania wniosków dla doktoranów:

12.06 - 30.06 br. - I tura

01.09 - 11.09 br. - II tura