Konkurs Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na osiągnięcie naukowe

Regulamin

Laureaci nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe

W roku 2019 Jerzy Weyman za artykuł "Koszul modules and Green’s conjecture"  opublikowany w czasopiśmie Inventiones Mathematicae

Laureaci nagrody za wyróżniające osiągnięcie naukowe w kategorii młodych naukowców

W roku 2019. Adam Polak za artykuł "Equivalences between triangle and range query problems" przyjęty do druku w materiałach konferencji ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA20)

W roku 2019 Aleksandra Borówka za artykuł "Projective geometry and the quaternionic Feix-Kaledin construction" opublikowany w czasopiśmie Transactions of the American Mathematical Society

W roku 2019 Paweł Borówka za artykuł "Klein coverings of genus 2 curves" opublikowany w czasopiśmie Transactions of the American Mathematical Society

W roku 2019 Konrad Żołna za artykuł "Focused Hierarchical RNNs for Conditional Sequence Processing" opublikowany w materiałach z konferencji ICML: Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning

W roku 2019 Mateusz Juda i Michał Lipiński za artykuł "Persistence Bag-of-Words for Topological Data Analysis" opublikowany w materiałach z konferencji IJCAI-2019: Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence

W roku 2018 Łukasz Kosiński za artykuł "Norm preserving extensions of holomorphic functions" opublikowany w czasopiśmie Transactions of American Mathematical Society.

W roku 2018 Bartosz Walczak za artykuł "Sparse Kneser graphs are Hamiltonian" opublikowany w materiałach z konferencji STOC 2018 Proceedings of the 50th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing.

W roku 2017 Jakub Byszewski za artykuł "Sparse Generalised Polynomials" opublikowany w czasopiśmie Transactions of American Mathematical Society.