Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie:
Problemy spełnialności więzów dla nieskończonych struktur jednorodnych:
w stronę algorytmów
realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej
pod kierownictwem Michała Wrony


Stypendystą może zostać osoba, która jest studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych w
uczelniach na terytorium Polski lub doktorantem w szkole doktorskiej lub uczestnikiem studiów doktoranckich.
Wymagania:
• tytuł licencjata lub magistra w informatyce lub matematyce;
• bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;
• doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych będzie dodatkową zaletą, lecz nie jest wymagane.


Opis zadań:
• prowadzenie badań naukowych w obszarze złożoności obliczeniowej oraz analizy metod algorytmicznych rozwiązujących problemy spełnialności więzów nad nieskończonymi dziedzinami zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem
projektu;
• współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie
publikacji i prezentacji;
• udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.


Typ konkursu NCN: OPUS 19
Termin składania ofert: 22.12.2023

Forma składania ofert: za pomocą poczty elektronicznej na adres michal.wrona@uj.edu.pl


Stypendium będzie przyznane na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości
5000 zł miesięcznie. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krótkie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.


Wymagane dokumenty:
• życiorys uwzględniający przebieg nauki, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe (w tym udział w
warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);
• kopia pracy licencjackiej/magisterskiej (lub równoważnej);
• podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: michal.wrona@uj.edu.pl
Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej
osobiście lub on-line.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2023.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron