Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji Projektu Flagowego „Artificial Intelligence Computing Center Core Facility”, finansowanego z programu IDUJ na Wydziale Matematyki i Informatyki
 
Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
•    posiadają co najmniej stopień doktora,
•    posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
•    biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
Poszukujemy kandydatów zainteresowanych tematyką uczenia maszynowego i uczenia głębokiego. Konieczne jest wcześniejsze doświadczenie w programowaniu w języku Python. Umiejętności analityczne będą dodatkowym atutem.
Wymagania dodatkowe:
1.    Stopień doktora uzyskany do 5 lat od daty zatrudnienia.
2.    Bardzo dobra znajomość zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, uczenia głębokiego (deep learning) i maszynowego (machine learning).
3.    Udokumentowane praktyczne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi, uczeniem głębokim (w kontekście akademickim lub badawczym).
4.    Bardzo dobra znajomość bibliotek Pythona, wykorzystywanych dla celów uczenia maszynowego (TensorFlow, PyTorch, Keras lub podobne).
5.    Biegła znajomość języka Python.
6.    Dobra znajomość języka angielskiego.
Zgodnie z wymogami Projektu Flagowego Artificial Intelligence Computing Center Core Facility DigiWorld, będącego źródłem finansowania etatu z  konkursu wyłączone są osoby zatrudnione przez Uniwersytet Jagielloński.
 
Opis Programu /Projektu:
Celem projektu jest budowa klastrów obliczeniowych oraz rozbudowa zaplecza kadrowego pod kątem wzmocnienia badań nad uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją i rozwoju współpracy międzynarodowej.
 
Zakres obowiązków /Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
1.    prowadzenie badań teoretycznych, służących rozwojowi wiedzy o sztucznych sieci neuronowych, opracowaniu nowych algorytmów i metod estymacji w uczeniu maszynowym i uczeniu głębokim;
2.    implementowanie i testowanie stworzonych rozwiązań w zadanym obszarze projektu;
3.    współpraca z partnerami eksperymentalnymi i partnerami projektowymi.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

INFORMATION ON THE RESULTS OF SELECTION PROCEDURE

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron