Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie:
Problemy spełnialności więzów dla nieskończonych struktur jednorodnych:
w stronę algorytmów
realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej
pod kierownictwem Michała Wrony


Stypendystą może zostać osoba, która jest studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub doktorantem w szkole doktorskiej lub uczestnikiem studiów doktoranckich.


Wymagania:
• tytuł licencjata lub magistra w informatyce lub matematyce;
• bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;
• doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych będzie dodatkową zaletą.


Opis zadań:
• prowadzenie badań naukowych w obszarze złożoności obliczeniowej oraz analizy metod algorytmicznych rozwiązujących problemy spełnialności więzów nad nieskończonymi dziedzinami zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu;
• współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie publikacji i prezentacji;
• udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.


Typ konkursu NCN: OPUS 19
Termin składania ofert: 10.02.2022
Forma składania ofert: za pomocą poczty elektronicznej na adres michal.wrona@uj.edu.pl
Stypendium będzie przyznane na okres od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w miesięcznej wysokości 5000 zł. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krótkie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.


Wymagane dokumenty:
• życiorys uwzględniający przebieg nauki, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe (w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);
• kopia pracy licencjackiej lub magisterskiej;
• podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: michal.wrona@uj.edu.pl
Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14.02.2022.

Data opublikowania: 21.01.2022
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron