Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty
na
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:
•    studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub
•    uczestnikiem studiów doktoranckich lub
•    doktorantem w szkole doktorskiej.
Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.


Wymagania:
•    podstawowa wiedza w obszarze informatyki w szczególności w dziedzinie sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego,
•    dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
•    umiejętność programowania w Pythonie w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych, znajomość biblioteki PyTorch,
•    doświadczenie w pracy badawczej,
•    dobra organizacja pracy,
•    komunikatywność i zaangażowanie,
•    dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.


Opis zadań:
•    prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
•    projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
•    współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

 

Typ konkursu NCN: OPUS-ST
Termin składania ofert: 15 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 1,5 roku.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.


Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
•    list motywacyjny,
•    życiorys,
•    wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
•    co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.
Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres przemyslaw.spurek@uj.edu.pl  (temat: Stypendium Opus 17).

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 18-22.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25.10.2021r.

 

Data opublikowania: 17.09.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron