Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie

Dynamika topologiczna w problemie Big Data

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Mrozek)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2021 r. jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie z matematyki, informatyki lub matematyki komputerowej
  • zainteresowania naukowe związane z algorytmiką w kombinatorycznej dyanmice topologicznej (doświadczenie badawcze w tej tematyce będzie dodatkowym atutem)
  • umiejętność programowania w językach Phyton i C++ poparta zrealizowanymi projektami

Opis zadań:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze kombinatorycznej dynamikitopologicznej ze szczególnym uwzględnieniem projektowania, implementacji i testowania algorytmów,
  • aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej
  • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangazowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin skladania ofert: 15.06.2021 r., 23:59.

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5000 zł. Stypendium będzie przyznane n aokres 12 miesięcy z możliwością przedłuzenia na łączny okres do 36 miesięcy.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

  • życiorys (z uwzględnieniem: osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą. warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych),
  • opis dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych
  • opis zainteresowań naukowych
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty prosiimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: marian.mrozek@uj.edu.pl ( temat: Sypendium OPUS)

Wyselekcjonowani kandydaci mogą byćpoproszenie o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line.

Rozstrzygnięcie konkursu nastapi do 25.09.2021 r.

Data opublikowania: 30.04.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron