Rekrutacja

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełniają kryteria określone przez Uniwersytet Jagielloński. W tym roku pierwotnie zakładane terminy rekrutacji musiały ulec zmianie z powodu trwającej pandemii.

Wszystkie informacje dotyczące zasad kwalifikacji, terminów, limitów przyjęć, opisu studiów oraz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne I, II oraz III stopnia znajdują się na stronach rekrutacyjnych: www.erk.uj.edu.pl oraz www.rekrutacja.uj.edu.pl.

 

 

MISJA UJ - Uniwersytet to historia, tradycja, dziedzictwo, nauka i badania, ale Uniwersytet to także pasja i zaangażowanie, przyjaźń i wsparcie, rozwój i kreatywność, możliwości i współpraca, wiedza i doświadczenie, przyszłość i sukces! Dołącz do nas!