Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla Borysa Kucy

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla Borysa Kucy

Tegorocznym Laureatem nagrody Kuratowskiego został nasz pracownik, dr Borys Kuca. Nagroda Kuratowskiego przyznawana jest matematykom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN.

Borys Kuca pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ od 2023 r. jako kierownik projektu Polonez Bis 3 "Między teorią ergodyczną a kombinatoryczną teorią liczb". Do Polski wrócił po 9 latach studiów i pracy na uniwersytetach w USA, UK, Finlandii i Grecji. Rok temu otrzymał również nagrodę PTM dla młodych matematyków.

Zajmuje się tematyką na pograniczu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej oraz powiązaniami z innymi dziedzinami, m.in. teorią liczb i geometrią fraktalną. Jego prace mają na celu określenie, jakiego rodzaju konfiguracje można znaleźć w odpowiednio dużych podzbiorach liczb całkowitych. W wielu przypadkach sprowadza się to do badania analitycznych własności operatorów wieloliniowych powiązanych z poszukiwanymi konfiguracjami. Borys atakuje te problemy zarówno jakościowymi metodami teorii ergodycznej, jak i bardziej ilościowymi metodami mającymi swoje źródło w analizie fourierowskiej i jej rozszerzeniach. Do jego osiągnięć należą m.in. nowe oszacowania dla podzbiorów ciał skończonych niezawierających danych konfiguracji wielomianowych, rozwiązanie problemu łącznej ergodyczności dla wielomianów wspólnie z Nikosem Frantzikinakisem, czy ciągła wersja twierdzenia Sárközy'ego udowodniona wspólnie z Tuomasem Orponenem i Tuomasem Sahlstenem.

Serdecznie gratulujemy!

Polecamy również
Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Wykład profesora László Lovásza

Wykład profesora László Lovásza

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron