Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanisław Sędziwy (1934‒2024)

Stanisław Sędziwy (1934‒2024)

W nocy z 6 na 7 stycznia 2024 roku zmarł w Krakowie prof. dr hab. inż. Stanisław Sędziwy, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, matematyk i informatyk, specjalista w zakresie równań różniczkowych i metod numerycznych, wychowawca szerokiego grona naukowców zajmujących się naukami matematycznymi.

Stanisław Sędziwy urodził się 27 stycznia 1934 roku w Poznaniu. Dzieciństwo spędził w Zakopanem, a po perturbacjach wojennych osiadł z rodzicami w Krakowie, gdzie w 1951 roku uzyskał wyróżnienie na II Olimpiadzie Matematycznej i zdał maturę w I LO im. B. Nowodworskiego. W roku 1956 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jeszcze w ich trakcie podjął pracę w Katedrze Matematyki macierzystej uczelni i równolegle rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym pozostał związany przez kolejne niemal siedemdziesiąt lat. W roku 1959 został wiceprezesem reaktywowanego właśnie Koła Matematyków Studentów UJ. Zafascynowany równaniami różniczkowymi przedstawił w 1960 roku pracę magisterską napisaną pod opieką Tadeusza Ważewskiego, a pięć lat później doktoryzował się pod kierunkiem Zdzisława Opiala. Krótko potem podjął pracę na etacie adiunkta w Instytucie Matematyki UJ. W latach 1969‒1970 pracował jako visiting professor w Consiglio Nazionale delle Ricerche we Włoszech, a w latach 1973‒74 w University of Utah i University of Colorado w Stanach Zjednoczonych.

Profesor Sędziwy habilitował się w 1975 roku, a tytuł profesora nauk matematycznych uzyskał w 1997 roku. Współuczestniczył w tworzeniu Instytutu Informatyki i kierunku studiów informatyka w UJ, gdzie w latach 1975‒2006 kierował Katedrą Metod Numerycznych, pełniąc w okresie 1996‒97 funkcję wicedyrektora instytutu. Po przejściu na emeryturę, w latach 2007‒2011 pracował w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej. Między rokiem 1999 a 2008 był też wykładowcą PWSZ w Tarnowie. Działał także aktywnie w PTM, trzykrotnie, w kadencjach 1991‒93, 1999‒2001 i 2008‒10, będąc członkiem komisji rewizyjnej towarzystwa.

Opublikował blisko 50 artykułów z dziedziny równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowań w naukach technicznych i przyrodniczych, wśród nich prace w najlepszych czasopismach matematycznych poświęcone zagadnieniom brzegowym, istnieniu rozwiązań okresowych, czy problemom stabilności w równaniach biologii populacyjnej.

Był wykładowcą wielce cenionym przez studentów. Prowadził obszerny, dwuletni wykład analizy matematycznej dla studentów informatyki, wykład z równań różniczkowych zwyczajnych dla sekcji teoretycznej kierunku matematyka, ale jego licznym uczniom szczególnie utkwił w pamięci pionierski i wymagający wykład z metod numerycznych prowadzony przez wiele lat tak dla studentów kierunku matematyka, jak i kierunku informatyka.

Profesor Sędziwy był wspaniałym Nauczycielem. To Jemu wielu wychowanków zawdzięcza opanowane trudnej sztuki redagowania prac matematycznych. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy, a po jego korekcie prace w niemal magiczny sposób stawały się zwięzłe i równocześnie przystępne w czytaniu. Szlifował też nasze umiejętności prezentowania prac na seminariach. Był zawsze konkretny, mówił wprost co myśli, często okraszając swoje wypowiedzi ciętym humorem. A ponad wszystko był po prostu prawym człowiekiem, zaangażowanym społecznie, wzorem dla swoich wychowanków. Będzie nam bardzo brakować zarówno jego mądrości, jak i jego charakterystycznego uśmiechu, który mu często towarzyszył.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 12 stycznia o godzinie 11:40 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, po której odbędą się uroczystości pogrzebowe.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Adam Kanigowski laureatem Nagrody European Mathematical Society

Wykład profesora László Lovásza

Wykład profesora László Lovásza

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Mikołaj Frączyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Kolejny sukces członków zespołu GMUM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron