Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje kolejne badania na Wydziale

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje kolejne badania na Wydziale

Mimo bardzo niskiego współczynnika sukcesu w ostatnich konkursach NCN, pracownicy i doktoranci Wydziału po raz kolejny znaleźli się w nielicznym gronie ich laureatów.

Po raz pierwszy na Wydziale będzie realizowany projekt badawczy, złożony w konkursie SHENG, którego kierownikiem po stronie polskiej jest Łukasz Kosiński (Badanie związków między różnymi obszarami analizy zepolonej, 851 999,00 zł). Międzynarodowy, dwustronny konkurs SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze jest organizowany przez NCN wspólnie z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymują tylko te projekty, które uzyskają jednocześnie rekomendację NCN i NSFC. Sfinansowane badania będą prowadzone w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Projekt Ł. Kosińskiego realizowany będzie wspólnie z zespołem Xiaoshan Li z Uniwersytetu Wuhan.

Dzięki wsparciu NCN w ramach konkursu OPUS będą finansowane badania naukowe zespołów skupionych wokół Jakuba Kozika (Rozszerzone orientacje i efektywne konstrukcje dla metody Alon-Tarsi, 722 043,00 zł), Jacka Tabora (Meta-uczenie w głębokich sieciach neuronowych, 1 103 331,00 zł) oraz Roberta Szczeliny (Ścisłe metody numeryczne dla równań różniczkowych funkcyjnych, 344 491,00 zł).

Do grona laureatów konkursu Preludium dołączyli Tymoteusz Chmiel (Równania różniczkowe w geometrii algebraicznej, 159 051,00 zł), doktorant na kierunku matematyka oraz Marcin Przewięźlikowski (Usprawnienie adaptowalności modeli uczonych metodami samonadzorowanymi, 120 663,00 zł), doktorant na kierunku informatyka techniczna.

Na liście laureatów konkursu Miniatura znalazł się z kolei dr Lorenzo Guerrieri, który ze środków NCN sfinansuje wyjazd badawczy na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w ramach badań dotyczących powiązania doskonałych ideałów wysokości 3.

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką dostało nowy grant OPUS w panelu HS5 na projekt „Przepływy wyborców a przestrzenne modele rywalizacji partyjnej” w wysokości 622 tys. zł (projekt ten znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej w skali całego panelu). Wniosek został opracowany przez zespół: Dariusz Stolicki (kierownik), Daria Boratyn, Damian Brzyski, Jarosław Flis, Beata Kosowska-Gąstoł, Jan Rybicki, Wojciech Słomczyński.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Polecamy również
Zmarła pani dr Zdzisława Dybiec

Zmarła pani dr Zdzisława Dybiec

Tomasz Kania i Przemysław Spurek laureatami konkursu SONATA BIS

Tomasz Kania i Przemysław Spurek laureatami konkursu SONATA BIS

Zmarł Paweł Tomasiewicz

Zmarł Paweł Tomasiewicz

Robert Szczelina laureatem Programu im. Bekkera

Robert Szczelina laureatem Programu im. Bekkera

Widok zawartości stron Widok zawartości stron