Administratorzy sieci

Adresy administracyjne

Od 25 lutego 2013 zmieniły się adresy, na które należy zgłaszać różne kategorie problemów. Bardzo prosimy o posługiwanie się tymi adresami, gdyż w przeciwnym przypadku zgłoszenia mogą trafić do niewłaściwych osób, co może skutkować znacznym wydłużeniem czasu reakcji na dane zgłoszenie.

W związku z tym bardzo prosimy:

  • problemy z programem Microsoft Imagine (dawniej Dreamspark) zgłaszać na adres: ,
  • problemy z innymi licencjami na oprogramowanie zgłaszać na adres: ,
  • pozostałe problemy informatyczne oraz dotyczące sprzętu audio/wideo w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ zgłaszać na adres: .

Jednocześnie informujemy, że od 25 lutego 2013 przestał działać dotychczasowy adres administracyjny .

Przypomninamy, że na w/w adresy administracyjne można pisać:

  • z adresów w domenach jednostek Wydziału: @ii.uj.edu.pl, @im.uj.edu.pl, @tcs.uj.edu.pl (@student.tcs.uj.edu.pl - w przypadku studentów posiadających tam konta),
  • z adresów @uj.edu.pl - dotyczy to tych pracowników Wydziału, którzy zgłosili lub zgłoszą w przyszłości taką chęć (zgłoszenie takie winno być wysłane na adres  z adresu w domenie jednostki Wydziału, gdyż tylko taki mail umożliwia nam potwierdzenie tożsamości osoby wysyłającej).

Maile wysłane na w/w adresy administracyjne z innych adresów (jak np. @gmail.com czy też z innych adresów zewnętrznych w stosunku do UJ) będą automatycznie odrzucane (tak, jak to się działo dotychczas w przypadku dotychczasowego adresu administracyjnego ).