Grant w konkursie Team-Net dla projektu badawczego kierowanego przez prof. Jacka Tabora

Prof. Jacek Tabor (Kierownik projektu) z Wydziału Matematyki i Informatyki, przy współpracy z prof. Maciejem A. Nowakiem z WFAiIS oraz prof. Tadeuszem Markiem z WZiKS uzyskali grant Team-Net pt. Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie w kwocie prawie 20 mln złotych przewidzianych na 3 lata prowadzonych badań. Celem projektu będzie analiza wysokopoziomowych zachowań systemów neuronalnych i budowa nowatorskich modeli sztucznych sieci neuronowych opartych o modele biologiczne. Jest to jeden z pięciu wniosków Team-Net przeznaczonych do finansowania z ponad pięćdziesięciu złożonych (w tym jedyny z UJ).

Obszerny artukuł na temat przedmiotu badań ukazał się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Data opublikowania: 05.04.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek