Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na 1 stanowisko stypendysty na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ


Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

· studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, lub

· uczestnikiem studiów doktoranckich, lub doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

· podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,

· podstawowa znajomość teorii prawdopodobieństwa i algebry liniowej

· dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,

· umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,

· dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.

Opis zadań:

· prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Hipersieci w metodach głębokiego metauczenia", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,

· projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,

· współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS 22 – ST

Termin składania ofert: 19 Kwiecien 2024, 23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

· list motywacyjny,

· życiorys,

· wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,

· krótki opis zrealizowanych projektów programistycznych dotyczących problemów meta uczenia głębokich sieci neuronowych,

· co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres przemysław.spurek@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 22).

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24.04.2024.

 

Klauzula informacyjna

 

W projekcie pt. „Hipersieci w metodach głębokiego metauczenia” (nr umowy: UMO-2021/43/B/ST6/01456) kierowanym przez dr hab. Przemysława Spurka, prof. UJ stypendium zostało przyznane p. Weronice Smolak.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron