Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

• studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub • uczestnikiem studiów doktoranckich lub • doktorantem w szkole doktorskiej.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Wymagania: • Kandydat powinien być studentem matematyki, informatyki, lub kierunku pokrewnego, posiadać wiedzę z zakresu uczenia maszynowego oraz dobre umiejętności programowania.

Opis zadań stypendysty: • Stypendysta będzie odpowiedzialny za odkrywanie prototypowych części bez nadzoru, generowanie semantycznie znaczących reprezentacji oraz tworzenie ogólnie zrozumiałych modeli w kontekście otwartego świata. Ponadto, pomoże w ustanawianiu procesu oceny oraz zastosowań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST Termin składania ofert: 15.04.2024, 12:00 Forma składania ofert: email Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 6 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć: • list motywacyjny, • życiorys, • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień, • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający. Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres bartosz.zielinski@uj.edu.pl (temat: Stypendium OPUS 24). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19.04.2024.

 

Klauzula informacyjna

W projekcie pt. „Interpretowalne metody zrównoważonej sztucznej inteligencji tłumaczące decyzje w sposób intuicyjny” (nr umowy: UMO-2022/47/B/ST6/03397) kierowanym przez dr hab. Bartosza Zielińskiego, prof. UJ  stypendium zostało przyznane następującemu kandydatowi: Dominik Matuszek.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron