Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu „Topological and Dynamical Properties in Parameterized Families of Non-Hyperbolic Attractors: the inverse limit approach” w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

· posiadają co najmniej stopień doktora;

· posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

· biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania: Spełnianie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

Stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Udokumentowane doświadczenie (np. w postaci publikacji i/lub rozprawy doktorskiej) z zakresu badania problematyki w jednym z poniższych obszarów (z preferencją zgodną z kolejnością poniżej):

1. Dynamika dla rodzin parametrycznych;

2. Metody granic odwrotnych;

3. Dynamika w wymiarach 1 i 2;

4. Dynamika symboliczna;

5. Topologia w wymiarach 1 i 2;

6. Dynamika topologiczna.

Opis Programu /Projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/452978-pl.pdf https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/452978-en.pdf

Szczegóły ogłoszenia, osoba do kontaktu oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki

Termin składania dokumentów: 15.03.2024 r.

Informacja o konkursie

Information on selection procedure

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron