Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Równania różniczkowe cząstkowe na obszarach i rozmaitościach subanalitycznych

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: prof. dr hab. Guillaume Valette)

Stypendystą może zostać doktorant w szkole doktorskiej UJ.

Opis zadań: włączenie się w prace zespołu badawczego.

Tematyka badań: przestrzenie Sobolewa, zastosowania do m.in. eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych na obszarach subanalitycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS 22

Termin składania ofert: 16.02.2024

Okres zaplanowanego stypendium: 24 miesiące

Data rozpoczęcia: 01.03.2024

Stypendium: 1500PLN miesięcznie (dodatek do stypendium w szkole doktorskiej)

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
  • życiorys (z uwzględnieniem dorobku naukowego kandydata)
  • list rekomendacyjny,
  • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: guillaume.valette@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.02.2024.

Strona projektu: https://guillaume-valette.u.matinf.uj.edu.pl/index.php/grant

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 26.02.2024 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie pn. „Równania różniczkowe cząstkowe na obszarach i rozmaitościach subanalitycznych” (OPUS 22, numer umowy: UMO-2021/43/B/ST1/02359), kierowanym przez prof. dr hab. Guillaume Valette. Stypendium nie zostało przyznane.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron