Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie:

Problemy spełnialności więzów dla nieskończonych struktur jednorodnych:  

w stronę algorytmów

realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej

pod kierownictwem Michała Wrony

 
Stypendystą może zostać osoba, która jest studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub doktorantem w szkole doktorskiej lub uczestnikiem studiów doktoranckich.

Wymagania:

    tytuł licencjata lub magistra w informatyce lub matematyce;

    bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;

    doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych będzie dodatkową zaletą.

Opis zadań:

    prowadzenie badań naukowych w obszarze złożoności obliczeniowej oraz analizy metod algorytmicznych rozwiązujących problemy spełnialności więzów nad nieskończonymi dziedzinami zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu;  

    współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie publikacji i prezentacji;

    udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 19

Termin składania ofert: 30.08.2023  

Forma składania ofert: za pomocą poczty elektronicznej na adres michal.wrona@uj.edu.pl

Stypendium będzie przyznane na okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. w wysokości 5000 zł miesięcznie. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krótkie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

    życiorys uwzględniający przebieg nauki, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe (w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);

    kopia pracy licencjackiej lub magisterskiej;

    podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 
Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: michal.wrona@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.09.2023.

 

Data opublikowania: 05.07.2023
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron