Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Równania różniczkowe cząstkowe na obszarach i rozmaitościach subanalitycznych

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: dr hab. Guillaume Valette, prof. UJ)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2023 r. będzie doktorantem w szkole doktorskiej.

Opis zadań: włączenie się w prace zespołu badawczego.

Tematyka badań: przestrzenie Sobolewa, zastosowania do m.in. eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych na obszarach subanalitycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS 22

Termin składania ofert: 08.09.2023

Okres zaplanowanego stypendium: 24 miesiące

Data rozpoczęcia: 01.10.2023

Stypendium: 1500PLN miesięcznie (dodatek do stypendium w szkole doktorskiej)

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,

życiorys (z uwzględnieniem dorobku naukowego kandydata)

list rekomendacyjny,

oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: guillaume.valette@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.09.2023

Klauzula informacyjna

Data opublikowania: 16.05.2023
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron