Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie
Dynamika topologiczna w problemie Big Data realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
(kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Mrozek)


Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2022 r. jest studentem studiów drugiego stopnia lub doktorantem w szkole doktorskiej.
Wymagania:
• ukończone studia licencjackie z matematyki komputerowej, matematyki lub informatyki
• umiejętność zaawansowanego programowania w języku C++ udokumentowana zrealizowanymi projektami matematycznymi
• dobra znajomość podstaw topologii i dynamiki obliczeniowej
• zainteresowania naukowe związane z algorytmiką w kombinatorycznej dynamice topologicznej (doświadczenie badawcze w tej tematyce będzie dodatkowym atutem)
Opis zadań:
• aktywne rozwijanie związanej z projektem biblioteki oprogramowania CAPD
• wspieranie prowadzonych w projekcie badań naukowych w obszarze kombinatorycznej dynamiki topologicznej ze szczególnym uwzględnieniem projektowania, implementacji i testowania algorytmów,
• udział w spotkaniach grupy badawczej,
• współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.
Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 5.09.2022 r., 23:59.
Forma składania ofert: email
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3200 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na łączny okres do 24 miesięcy.
Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
• życiorys (z uwzględnieniem: osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych),
• opis dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych
• opis zainteresowań naukowych
• informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: marian.mrozek@uj.edu.pl (temat: Stypendium OPUS).
Wyselekcjonowani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.09.2022 r.

Data opublikowania: 15.07.2022
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron