Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na 4 stanowiska stypendysty

Konkurs na 4 stanowiska stypendysty
na
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:
•    studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, lub
•    uczestnikiem studiów doktoranckich, lub doktorantem w szkole doktorskiej.  
Wymagania:
•    podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
•    podstawowa znajomość teorii prawdopodobieństwa i algebry liniowej
•    dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
•    umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,
•    dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.
Opis zadań:
•    prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Hipersieci w metodach głębokiego metauczenia",
w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
•    projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
•    współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS 22 – ST
Termin składania ofert: 22 lipca 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.
Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
•    list motywacyjny,
•    życiorys,
•    wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
•    krótki opis zrealizowanych projektów programistycznych dotyczących problemów meta uczenia głębokich sieci neuronowych,
•    co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres przemysław.spurek@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 22).
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 25-26.07.2022.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27.07.2022.

 

Data opublikowania: 08.07.2022
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron