Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

· studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub

· uczestnikiem studiów doktoranckich lub

· doktorantem w szkole doktorskiej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Wymagania:

· student matematyki lub informatyki zaznajomiony z głębokim uczeniem maszynowym oraz posiadający doświadczenie w programowaniu w Pythonie, TensorFlow i PyTorchu.

Opis zadań stypendysty:

· uzyskiwanie modeli grafowych o optymalnej wydajności,

· implementacja algorytmów,

· przeprowadzanie eksperymentów numerycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 26.06.2022, 23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

· list motywacyjny,

· życiorys,

· wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,

· co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający. Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres bartosz.zielinski@uj.edu.pl (temat: Stypendium OPUS 21).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27.06.2022.

Data opublikowania: 20.06.2022
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron