Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

                                                                                      

                                                                                  Konkurs na stanowisko stypendysty - studenta w projekcie
                                                                                              Arytmetyka rozmaitości Calabiego-Yau
                                                                 realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki
                                                                                    (kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Cynk)


Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium:

1) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

2) uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania: ukończone studia I stopnia (licencjat) kierunek matematyka, podstawowa znajomość geometrii algebraicznej, w tym teorii krzywych eliptycznych,
Opis zadań: prowadzenie badań dotyczących wartości specjalnych form modularnych
Typ konkursu NCN: OPUS-ST 20
Termin składania ofert: 5 listopada 2021r.
Forma składania ofert: email: slawomir.cynk@uj.edu.pl
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1500zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością  przedłużenia
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.


 Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
2) życiorys ( z uwzględnieniem opisu posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym),
3) kopia pracy licencjackiej
4) i inne (np. listy rekomendacyjne),
5) oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie
Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: sławomir.cynk@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 listopada 2021 r.

 

Data opublikowania: 19.10.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron