Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Orłów - edycja 2019

Szkoła Orłów jest ścieżką kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów I roku – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów po ukończeniu I roku studiów, którzy zostaną ocenieni na podstawie średniej ocen.
Projekt skierowany jest do najlepszych studentów, zarówno obywateli polskich, jak i zagranicznych.

Szkoła Orłów obejmuje:

  • realizację wysokiej jakości indywidualnego kształcenia akademickiego opierającego się na systemie tutoringu;
  • wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł brutto na maksymalny łączny okres 27 miesięcy;
  • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w wysokości 200 zł.

Kontynuacja udziału w projekcie po każdym roku akademickim możliwa jest na podstawie oceny postępów:

  • po I roku akademickim – opierających się na średniej uzyskanych ocen;
  • po II roku akademickim - rozpoczęciu projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora;
  • po III roku akademickim – przygotowaniu publikacji mającej walor naukowy.

W roku akademickim 2019/2020 do projektu przystąpiło 15 studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, z czego 12 z I roku a trzech z II roku,  reprezentujących dwa kierunki studiów: matematykę i informatykę. Grupę tę stanowią zarówno Polacy, jak i studenci zagraniczni.
Opiekunami stypendystów Szkoły Orłów na Wydziale Matematyki i Informatyki są:
Jakub Byszewski, Andrzej Czarnecki, Lech Duraj, Michał Farnik, Grzegorz Herman, Grzegorz Kapustka, Tomasz Kobos, Łukasz Kosiński, Jakub Kozik, Adam Polak, Wojciech Słomczyński, Maciej Ulas oraz Bartosz Walczak.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa dostępne są na stronie Biura Doskonalenia Kompetencji.

Kontakt:
Maria Syta-Ciesielska
Biuro Projektu
ul. Gołębia 24, pok. 16
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 24
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron