Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia SciMat dla studentów II stopnia

Uniwersytet Jagielloński jest laureatem konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Jednym z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych wspieranych w ramach przyznanych środków finansowych jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. W ramach SciMat oferowane są stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Informatyka, Informatyka Analityczna, Matematyka, Matematyka Komputerowa. Studenci I stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, natomiast dla studentów II stopnia przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dodatkowe stypendia w wysokości 2500 zł miesięcznie są przewidziane także dla doktorantów rozpoczynających w roku 2020/21 kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programach Matematyka i Informatyka.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Kontakt: Agnieszka Niemiec, aga.niemiec[at]uj.edu.pl

Kolejna rekrutacja odbędzie się w roku akademickim 2021/2022.

Komisja Rekrutacyjna do stypendiów motywacyjnych w składzie: Piotr Cyganik, Piotr Kalita, Maciej Ulas, Sławomir Bakalarski, Iwona Cieślik, Daniel Barczyk, Joanna Ginalska ustaliła listy rankingowe Stypendystów oraz listy rezerwowe wniosków o stypendium motywacyjnego SciMat na I i II stopniu kształcenia.


I.    Informatyka
Lista stypendystów:
1.    Tomasz Janik
2.    Paweł Górski
3.    Adam Pardyl
Lista rezerwowa:
1.    Łukasz Pustelnik
2.   Jarosław Kraus

II.    Informatyka Analityczna
Lista stypendystów:
1.    Bartosz    Podkanowicz
2.    Krzysztof Potępa
3.    Wojciech Buczek
Lista rezerwowa:
1.   Szymon Żak
2.    Vitaliy Mysak
3.    Krzysztof Pióro
4.    Witold Wydmański

III.    Matematyka
Lista stypendystów:
1.   Nikolay    Sheshko
2.    Adrianna Czubin
3.    Rafał Byczek
4.    Filip Przybycień
5.    Jakub Tomaszewski
Lista rezerwowa:
1.    Anna Wieczorek
 
IV.    Matematyka Komputerowa
Lista stypendystów:
1.    Konrad    Wójtowicz
Lista rezerwowa:
brak

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron