Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia SciMat dla doktorantów

Uniwersytet Jagielloński jest laureatem konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Jednym z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych wspieranych w ramach przyznanych środków finansowych jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki. W ramach SciMat oferowane są stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Informatyka, Informatyka Analityczna, Matematyka, Matematyka Komputerowa. Studenci I stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, natomiast dla studentów II stopnia przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dodatkowe stypendia w wysokości 2500 zł miesięcznie są przewidziane także dla doktorantów rozpoczynających w roku 2020/21 kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programach Matematyka i Informatyka.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na priorytetowych programach kształcenia w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Informacja o zmianach w regulaminie przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wyjaśnienia do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów

Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award to doctoral students at JU Doctoral School of Exact and Natural Sciences in priority study programmes within the SciMat PRA under the Strategic Programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University in the academic year 2020/2021

Kontakt: Agnieszka Niemiec, aga.niemiec[at]uj.edu.pl

Kolejna rekrutacja odbędzie się w roku akademickim 2021/2022.

Komisja rekrutacyjna do stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia informatyka w ramach POB SciMat w składzie: Piotr Kalita, Maciej Ulas, Marcin Kozik, Piotr Niemiec, Aleksandra Nowak, Stanisław Szufa przyznała trzy stypendia dla doktorantów.

Lista stypendystów:
1.    Marcin Briański
2.    Damian Stachura
3.    Michał Ziobro
 
Lista rezerwowa:
1.    Piotr Bartman
2.    Michał Pietruszka
3.    Konrad Walkowicz
4.    Jakub Ruszil

Ponadto Komisja rekrutacyjna do stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w programie kształcenia matematyka w ramach POB SciMat w składzie: Maciej Denkowski, Maciej Ulas, Dominik Kwietniak, Piotr Niemiec, Marcel Mroczek, Bartłomiej Kielak przyznała trzy stypendia dla doktorantów.

Lista stypendystów:
1.    Alexandre Angelo Miranda Trilles Jr
2.    Michał Buchała
3.    Donald Woukeng Feudjio
 
Lista rezerwowa:
1.    Sohail Ahmed Dayo

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron