Accreditations of the State Accreditation Committee

On 25 march 2010 the Polish State Accreditation Committee evaluated the teaching quality at the first-, second and long-cycle programme: mathematics,  offered by our faculty as exceptional.

Full text of the Committee's decision (in Polish)

On 10 march 2010 the Polish State Accreditation Committee evaluated the teaching quality at the first-, second and long-cycle programme: mathematics,  offered by our faculty as exceptional.

Full text of the Committee's decision (in Polish)

Akredytacja na kierunku informatyka

Państwowa Komisja Akredytacyjna 10 marca 2011 roku  wydała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku informatyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Fragment treści uchwały PKA:
Kierunek ten wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonej działalności dydaktycznej, znakomitymi efektami kształcenia, wdrożonym kompleksowym systemem zapewnienia jakości kształcenia, znakomitą bazą materialną, a także wysokim poziomem prowadzonej działalności naukowej, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej oraz kadrą wybitnych uczonych, rozpoznawalnych w skali międzynarodowej. Organizacja studiów zapewnia studentom i doktorantom właściwy rozwój ich aktywności naukowo-badawczej.

Uchwała Prezydium PKA z dnia 10 marca 2011 r. - pełna treść.