Offices for General Affairs

Secretary's Office for General Affairs of the Institute of Computer Science

Room 1138 (see the plan of the building)

  • Dr Katarzyna Jacher-Śliwcznyńska

Secretary's Office for General Affairs of the Institute of Mathematics

Room 1118 (see the plan of the building)

  • Ms Małgorzata Zeleks

Secretary's Office for General Affairs: Theoretical Computer Science

Room 3053 (see the plan of the building)

  • Ms Monika Gillert

Sekretariat Ogólny Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Pokój 3053 (zobacz na planie budynku )

  • mgr Monika Gillert