Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty Sonata-ST

Konkurs na stanowisko stypendysty

na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub
 • uczestnikiem studiów doktoranckich lub
 • doktorantem w szkole doktorskiej.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza w obszarze informatyki w szczególności w dziedzinie sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego,
 • dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
 • umiejętność programowania w Pythonie w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych, znajomość biblioteki PyTorch,
 • doświadczenie w pracy badawczej,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i zaangażowanie,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis zadania:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Rzadkie i dyskretne reprezentacje w ukrytych przestrzeniach", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: SONATA-ST

Termin składania ofert: 15.08.2021 r., 23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny
 • ,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres lukasz.struski@uj.edu.pl (temat: Stypendium SONATA 16).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25.08.2021.

Published Date: 29.07.2021
Published by: Piotr Kamiński

Web Content Display Web Content Display