Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci

  1. koordynowanie obsługi informatycznej Wydziału (utrzymywanie sieci, aktualizacja oprogramowania, naprawy sprzętu),
  2. zakup i wymiana sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego,
  3. koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i .pozyskiwaniem środków na zakupy sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
  4. doprowadzenie do przejrzystego i jednolitego zarządzania wszelkimi systemami sieciowymi,
  5. udoskonalenie funkcjonowania zespołu informatycznego.