Komisje wydziałowe

Wydziałowa komisja ds. przewodów habilitacyjnych i tytułu naukowego

 • Prof. dr hab. Sławomir Kołodziej,
 • Prof. dr hab. Wiesław Pawłucki,
 • Prof. dr hab. Stanisław Migórski,
 • Prof. dr hab. Marian Mrozek,
 • Prof. dr hab. Szymon Peszat,
 • Prof. dr hab. Jan Stochel,
 • Prof. dr hab. Marek Zaionc.

 

Zadania komisji:

 • Opiniowanie wszystkich wniosków o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Wydziale, proponowanie recenzenta, członka komisji oraz sekretarza.
 • Opiniowanie wszystkich prowadzonych na Wydziale spraw o nadanie tytułu profesora, opiniowanie wszczęcia postępowania, proponowanie recenzentów oraz opiniowanie poparcie wniosku o nadanie tytułu.
 • opiniowanie i proponowanie kandydatur do nagród Prezesa Rady Ministrów, Ministra oraz Polskiej Akademii Nauk.

Wydziałowa komisja dydaktyczna

 • Dr Sławomir Bakalarski,
 • Dr Krzysztof Bartosz,
 • Dr Iwona Cieślik,
 • Dr hab. Marcin Dumnicki,
 • Dr hab. Marcin Mazur,
 • Dr Małgorzata Moczurad,
 • Dr hab. Piotr Niemiec,
 • Dr Jerzy Szczepański,
 • Dr Jakub Zygadło
 • Mgr Igor Sikora - Przedstawiciel doktorantów
 • Natalia Niziołek - Przedstawiciel studentów
 • Radosław Marciniak - Przedstawiciel studentów

 

Zadania komisji:

 • Opiniowanie planów studiów i programów kształcenia
 • Działanie na rzecz podniesienia jakości kształcenia na Wydziale
 • Opiniowanie limitów przyjęć na kierunki studiów
 • Opiniowanie tworzenia, likwidacji kierunków i specjalności na Wydziale
 • Opiniowanie wniosków o przyznanie Medalu KEN i wniosków o nagrody dydaktyczne (np. nagroda Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja, Pro Arte Docendi, itd.)

Wydziałowa komisja ds. przewodów doktorskich

 • Dr hab. Marcin Kozik,
 • Dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ,
 • Dr hab. Piotr Niemiec,
 • Prof. dr hab. Roman Srzednicki,
 • Prof. dr hab. Jacek Tabor,
 • Prof. dr hab. Piotr Tworzewski,
 • Dr hab. Daniel Wilczak.

 

Zadania komisji:

 • Opiniowanie wniosków dotyczących wszczęcia i przebiegu przewodów doktorskich,
 • Proponowanie recenzentów oraz składów komisji powoływanych w trakcie przewodów doktorskich.

Wydziałowa komisja ds. kadry naukowej i konkursów

 • Prof. dr hab. Paweł Idziak (zastępca dr Grzegorz Herman),
 • Dr hab. Anna Ochal,
 • Dr hab. Jakub Kozik,
 • Prof. dr hab. Jerzy Ombach (zastępca dr Jerzy Szczepański),
 • Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski (zastępca dr Bartosz Zieliński),
 • Dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska,
 • Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik,
 • Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński.

 

Zadania komisji:

 • Opiniowanie wszystkich wniosków dziekana o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta, adiunkta, wykładowcy, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego,
 • Przeprowadzanie wszystkich konkursów na wydziale na stanowiska asystenta, adiunkta, wykładowcy, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego, w tym proponowanie recenzentów, ocena kandydatów i przedstawianie wyników dziekanowi.

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • Dr hab. Leokadia Białas-Cież
 • Dr Bartłomiej Bosek
 • Dr Tomasz Kapela
 • Dr hab. Rafał Pierzchała
 • Dr Henryk Telega
 • Mgr Paweł Pietrzycki - Przedstawiciel doktorantów
 • Radosław Marciniak - Przedstawiciel studentów
 • Przedstawiciel Rady Pracodawców WMI UJ

 

Zadania komisji:

 • Opiniowanie planów studiów i programów kształcenia,
 • Działanie na rzecz podniesienia jakości kształcenia na Wydziale,
 • Opiniowanie tworzenia i likwidacji kierunków i specjalności na Wydziale,
 • Opiniowanie spraw związanych z akredytacją kierunków na Wydziale,
 • Proponowanie i opiniowanie ankiet i innych systemów kontroli jakości na Wydziale,
 • Opiniowanie spraw dotyczących krajowej i międzynarodowej wymiany studentów Wydziału,
 • Proponowanie i opiniowanie działań dotyczących współpracy Wydziału ze szkołami i nauczycielami,
 • Nadzorowanie raportów rocznych przygotowywanych przez kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia.

Komisja Oceniająca

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek,
 • Dr hab. Leszek Gasiński,
 • Prof. dr hab. Paweł Idziak,
 • Dr hab. Piotr Niemiec,
 • Prof. dr hab. Jerzy Ombach,
 • Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski,
 • Dr hab. Maciej Ulas,
 • Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik.