SDG - Hackathon GUS z Celami Zrównoważonego Rozwoju

W dniach 9-10 listopada  GUS zaprasza do Warszawy na Hackathon, którego istotą będzie promocja Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) i zainspirowanie młodych do działania na  ego rzecz.

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska.

Przyjęta we wrześniu 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest obecnie najważniejszym planem rozwoju dla świata. Jej założenia wypracowano w drodze międzynarodowych negocjacji. Dokument został podpisany przez przedstawicieli wszystkich 193 krajów członkowskich ONZ. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 koncentruje się na pięciu aspektach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety: ludziach, planecie, dobrobycie, pokoju i partnerstwie.

W Hackathonie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł jak w ciekawy sposób zbudować narrację wokół SDGs. Warunkiem udziału jest skończone 18 lat i zebranie 2-4 osób do zespołu.
Zadanie dla uczestników:
Uczestnicy mają stworzyć prototyp interaktywnej aplikacji webowej promujący ideę zrównoważonego rozwoju oraz korzystanie z danych statystycznych dotyczących wskaźników z tego obszaru.

Konieczna REJESTRACJA!

Początek rejestracji: 17 października 2018 r. godz. 00:01
Koniec rejestracji: 6 listopada 2018 r. godz. 23.59
 

Nagrody

15 tys. za I miejsce; 10 tys. za II miejsce i 5 tys. za III miejsce. Dla każdego czeka certyfikat uczestnictwa.

 

Published Date: 29.10.2018
Published by: Agnieszka Dudek