25 października 2019 - mgr Shengda Zeng

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  25 października 2019 roku o godz. 12:15  w sali  0094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Shengdy Zenga

 

Tytuł rozprawy: ”Constrained Variational and Hemivariational Inequalities with Applications”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Migórski   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski),  dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Shengdy Zenga.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 10.10.2019
Published by: Monika Kęder