28 października 2019 - mgr Anna Sulima

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  28 października 2019 roku o godz. 8:00  w sali  1177

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Anny SULIMY

 

Tytuł rozprawy: ”Optimal portfolio selection in an Itô – Markov Black – Scholes – Merton market”

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski   (Politechnika Wrocławska)

Recenzenci:  prof. dr hab. Marek Capiński (AGH w Krakowie),  prof. dr hab. Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Anny Sulimy.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 10.10.2019
Published by: Monika Kęder