11 października 2019 - mgr Adam Polak

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  11 października 2019 roku o godz. 13:15  w sali  0004

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Adama Polaka

 

Tytuł rozprawy: ”Hardness in theory of computing”

Promotor: prof. dr hab. Paweł Idziak   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  dr hab. Marek Cygan (Uniwersytet Warszawski),  dr hab. Artur Jeż (Uniwersytet Wrocławski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Adama Polaka.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 23.09.2019
Published by: Monika Kęder