2 września 2019 - mgr Karol Kosiński

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  2 września 2019 roku o godz. 14:00  w sali  0094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Karola Kosińskiego

 

Tytuł rozprawy: ”Various Aspects of Nonrepetitive Sequences”

prof. dr hab. Jarosław Grytczuk   (Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  dr hab. Artur Jeż (Uniwersytet Wrocławski),  prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Karola Kosińskiego.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 08.08.2019
Published by: Monika Kęder