5 września 2019 - mgr Piotr Kamieński

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  5 września 2019 roku o godz. 14:30  w sali  1146

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Piotra Kamieńskiego

 

Tytuł rozprawy: ”Probabilistic methods in small divisors problems”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Krzysztof Frączek (UMK Toruń),  prof. dr hab. Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kamieńskiego.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 02.08.2019
Published by: Monika Kęder