10 lipca 2019 - mgr Tomasz Kowalczyk

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  10 lipca 2019 roku o godz. 12:00  w sali  1094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Tomasza Kowalczyka

 

Tytuł rozprawy: ”Real algebraic versions of Cartan's Theorems A and B”

Promotor: dr hab. Krzysztof Nowak   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Zbigniew Jelonek (IM PAN),  prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (Uniwersytet Gdański)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kowalczyka.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 25.06.2019
Published by: Monika Kęder