18 czerwca 2019 - mgr Sebastian Baran

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  18 czerwca 2019 roku o godz. 13:15  w sali  1016

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Sebastiana Barana

 

Tytuł rozprawy: ”Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend firmy ubezpieczeniowej”

Promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab Marek Capiński   (AGH w Krakowie),  prof. dr hab. Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Barana.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 31.05.2019
Published by: Monika Kęder