24 maja 2019 - mgr Ewa Marciniak

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  24 maja 2019 roku o godz. 14:00  w sali  1094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr Ewy Marciniak

 

Tytuł rozprawy: ”Optymalizacja polityki dywidend w modelach z premią zależną od poziomu rezerwy”

Promotor: prof. dr hab. Szymon Peszat   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  Dr hab. Elżbieta Ferenstein, Prof. PW   (Politechnika Warszawska),  prof. dr hab. Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr Ewy Marciniak.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 14.05.2019
Published by: Monika Kęder