6 maja 2019 - mgr Irmina Walawska

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  6 maja 2019 roku o godz. 12:30  w sali  1094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr Irminy Walawskiej

 

Tytuł rozprawy: ”Algorytmy ścisłego całkowania równań wariacyjnych i ich zastosowania do badania bifurkacji rozwiązań okresowych w Kołowym Ograniczonym Problemie Trzech Ciał”

Promotor: dr hab. Daniel Wilczak   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Leszek Plaskota   (Uniwersytet Warszawski),  prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr Irminy Walawskiej.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 18.04.2019
Published by: Monika Kęder