10 kwietnia 2019 - mgr Martha Łącka

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  10 kwietnia 2019 roku o godz. 10:15  w sali  0094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr Marthy Łąckiej

 

Tytuł rozprawy: ”Zastosowanie pseudometryk dynamicznie generowanych oraz królewskie miary niehiperboliczne”

Promotor: dr hab. Dominik Kwietniak, Prof. UJ   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Tomasz Downarowicz   (Politechnika Wrocławska),  prof. dr hab. Anna Zdunik (Uniwersytet Warszawski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr Marthy Łąckiej.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 25.03.2019
Published by: Monika Kęder