21 marca 2019 - mgr Stanisław Jastrzębski

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  21 marca 2019 roku o godz. 13:30  w sali  1093

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Stanisława JASTRZĘBSKIEGO

 

Tytuł rozprawy: ”Deep Networks Generalization and Optimization Trajectory”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Tabor   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  dr hab. Marek Cygan   (Uniwersytet Warszawski),  dr hab. Piotr Wnuk - Lipiński (Uniwersytet Wrocławski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Jastrzębskiego.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 13.03.2019
Published by: Monika Kęder