18 marca 2019 - mgr Biao Zeng

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  18 marca 2019 roku o godz. 10:00  w sali  1094

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Biao ZENGA

 

Tytuł rozprawy: ”Elliptic and Evolutionary Variational-Hemivariational Inequalities with Applications”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Migórski   (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz   (Uniwersytet Warszawski),  prof. dr hab. Jan Cholewa (Uniwersytet Śląski)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Biao Zenga.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 06.03.2019
Published by: Monika Kęder